(Dolmabahçe Sarayı) قصـر شـگفت‌انـگیز دولـما باغـچه

استـانبول امــروزه به یـکی از شهــر های پــرطرفدار تـوریست‌ ها تبـدیل شده است. در ایـن شـهر مـی‌توانـید در کنـار نـگـاه به تاریـخی چنـد صـد سـاله، از کـافه‌ ها و رستـوران‌ های مــدرن و شهـربـازی‌های ایـن شهـر بـی‌ نظیر دیـدن کنید. البـته یـکی دیـگر از مـوضوعـاتی کــه باعـث شده ایـن شهـر بسیـار زیبـا، مـقـصد بسیـاری از گردشگــــران در سـراســـر جهان بـاشد، آب‌و‌هوای بسیـار خوب ایـن شهر اسـت

اگـر بـه‌ دنبال مــکان‌ های تاریـخی هستیـد و از دیـدن آن‌ها لـذت می‌ بـرید، ادامه ایـن متـن را از دست ندهید، چــرا کــه می‌ خواهیم دربـاره یـکی از قصـر‌ های بی‌نظیـر و ویـژه شهـر استانبول که به‌دستـور 31 پـادشاه عثـمانی ساخته شده است، صحبت کنـیم. قصـر یا کـاخی بـزرگ و شـاهانه به‌نام دولما باغچه

بـرای کسب اطلاعـاتی چـون، هزینـه ورودی و ساعـت کاری ایـن موزه، به انتـهای این مقـاله مراجعه کنـید

تاریــخچه‌ای کوتـاه از قـصر دولـما باغـچه

شهـر استانبول، یکی از شهرهـای بزرگ و بسیار تاریخی اروپا شناخته می شود تورهای تفریحی استانبـول به قدری زیاد است که بعد از ورود به استانبول، در هنـگام انتخاب آن‌ها گیــج خواهید شد. قصر دولما باغچه، یکی از کاخ‌های بسیار زیبای شهــر استانبول است که بازدیـد از آن را به شما پیشنـهاد می‌کنیم

ایـن قصـر زیبا و منحـصر‌به‌فرد، 285 اتاق، 43 سرسرا و 6 حمــام بزرگ یا حمام تــرکی دارد. از مـهم‌تـرین و جذاب‌تـرین ویژگی‌های بـصری این کاخ می‌توان به لوستـــر یا چلــچراغ 4000 کیـلوگرمی آویــزان شده در سالـن این قـصر اشاره کرد

به‌طور کلی می‌توان گفت قصر دولما باغچه از سه بخش اصلی تشکیل شده است

سـرسرای تشـریفـات

حـرمـسرای امپـراتـوری

آپـارتـمان‌های اداری

معماری نئوباروک قصر دولما باغچه

قصـر دولـما باغـچه در واقـع به‌عـنوان بـزرگتـرین کـاخ تـرکیه شـناختـه می‌ شود کـه 45 هـزار متـر مــربع مسـاحت دارد. همـانـطور که در قسمـت بالا به آن اشـاره کـردیم، معمـار ایـن کـاخ بسیـار بـزرگ از سبـک‌ های معماری نئوباروک، روکوکو، نئوکلاسیک استفاده کرده است. البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد کـه دکوراسیـون داخـلی ایـن قصـر ویـژه و سلطـنتی الـهام‌گرفـته از سبـک‌های اروپـایی و تلفـیق آن با هنـر و فرهنـگ عثـمانی اسـت

قصـر دولـما باغـچه در دوران جمـهوری

در زمـان شـروع جنـگ آزادی، سـلطان محـمد پنـجم به‌همـراه خانـواده خــود بـه قصـر دولمـا باغچه نقــل مکـان کردنـد و تـا پـایـان جنـگ و شــروع جمهــوری در ایـن کـاخ مـاندند. در ابـتدا تصمیـم بــر آن بـود کـه از ایـن قــصر زیـبا به‌ عنـوان کـاخ ریـاست جمـهوری استـفـاده شـود. بـا تـوجه بـه ایـن موضـوع، آتـاتـورک بـه استـانبول آمـد و در ایـن کـاخ زندگی مـی‌ کرد و میزبان مهمانـان خـارجی خـود بـود

آتـاتورک در سـال 1938 در همیـن کـاخ از دنـیا رفـت و بعــد از گـذشت تقـریبا 14 سـال، ایـن کـاخ به‌ دستـور دولت امـروزه ایـن کـاخ؛ میـزبان بسیـاری از گردشگــران خارجی است تبدیل به یک موزه و مکانی گردشگری و تاریخی شد

همـانطور کـه در قسمـت بالا به آن اشاره کردیـم، آتاتـورک در 10 نوامبــر سال 1938 در قصـر دولما باغچــه، در گـذشت. البتـه بعـد از آنـکه ایـن قصـر در سـال 1952 به مــوزه تبـدیل شد، اتـاق آتـاتورک نیـز به‌ عنوان یکی از اتـاق‌ های دیدنی این کاخ، دست‌ نخورده باقی ماند. اما نکتـه قابل تـوجه آنجاسـت کـه در هنگـام بازدید از ایـن کـاخ سلطنتی، متوجـه تفاوت بسیـار زیاد اتـاق آتاتورک و پادشاهان عثمانی خواهید شد. سـادگی بیـش از حـد ایـن اتـاق، نیـاز به تفکــر بسیـاری دارد

یکـی دیگـر از موضـوعـاتی که امکـان دارد بـرای شـما قابـل توجـه بـاشد، ساعـت‌های ایـن قصـر بعـد از درگذشــت آتـاتورک هستند. بعد از آنـکه آتـاتورک در ساعـت 09:05 از دنیا رفـت، تمـام ساعـت‌های ایـن کاخ به 09:05 تغـییر پیـدا کـرده‌انـد

 اطلاعات ورود به قصر دولما باغچه

اگـر به مکـان‌هـای تاریـخی و مــوزه‌هـا علاقـه داریـد، به شما پیشنهاد می‌ کنیم تـا حتما از ایـن کـاخ باشـکوه سلطنتی دیــدن کنیـد. در ادامـه بـرخی از اطلاعـات ضـروری و مـورد نـیاز شما بـرای بـازدید از قصـر دولما بـاغـچه را مـعرفی خواهیـم کـرد

هـزیـنـه بـازدیـد از مـوزه – 60 لیر

هـزیـنـه بـازدیـد از حـرم – 40 لیر

هـزیـنـه بـازدیـد از مجمـوعـه مـوزه‌ها – 10 لیر

زمـان بـازدیـد از قصـر – ساعـت 9 صبـح الی 16

نکتـه: مـوزه‌هـای کـاخ در یکشنبه‌هـا تعطیـل هستند

در چند خط بخوانید

شهـر استـانبـول، یکی از شهــرهای بزرگ و بسیـار تاریـخی اروپـا شناخته می شود تـورهای تفریـحی اسـتانبول بـه قـدری زیاد اسـت کـه بعـد از ورود به استانبول، در هنـگام انتـخاب آن‌ ها گیــج خواهیـد شــد. قصـر دولـما باغـچه، یکـی از کـاخ‌ هـای بسیار زیبای شهــر استانبول اسـت کـه بازدیـد از آن را به شـما پیشنهاد می‌ کنیم

اگــر قصـد دارید تا از این مــوزه دیدن کنید و حوصله صـف‌ های طولانی را ندارید، می‌ توانیـد به‌راحتـی از همیـن‌جا بلیـط خود را تهیه کرده و به‌ راحـتی وارد این قصر و موزه تاریخی شوید

اگــر از دسته افرادی هستید که از این کـاخ دیدن کرده‌اید، خاطـره و نظـر خـود را درباره قصـر دولما باغچـه، در قسمـت نظـرات بـرای مـا بنویسید

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.فیلدهای الذامی با * مشخص شده