(Edirne) شهر ادیرنه

ادیرنه شهری تاریخی بوده واهمیت خود را در طول تاریخ نیز همچنان حفظ کرده است. مشخص است که ادیرنه توسط تراکاییانی تأسیس شده که در زمان های قدیم از آسیای میانه مهاجرت کرده و در این ناحیه ساکن شده اند که با گذشت زمان اسکندر بزرگ این نواحی  را در مرزهای...


Language
با سلام ، پاسخگوی سوالات شما هستیم