(Trabzon) شهر ترابزون

ترابزون یکی از شهرهای سرسبز دریای سیاه است که این سر سبزی به  لطف آب و هوای بارانی خود می باشد که می توانید هر سایه از رنگ سبز را در بسیاری از مناطق این منطقه مشاهده کنید و اگرمی خواهید یک حمام اکسیژن مناسب استشمام کنید  ترابزون جایی برای مناسب...


Language
با سلام ، پاسخگوی سوالات شما هستیم