(Çanakkale) شهر چاناکاله

چاناکاله شهری که از شرق با بالیکسیر از غرب با دریای اژه و از شمال با دریای مرمره همسایه است این شهر که مهد تمدن مراکزی  قدیمی مانند شبه جزیره گالیپولی ، تروی و آسوس است   مکان هایی که خونین ترین نبردهای جنگ جهانی اول در تنگه دراردانل تفاق...


Language
با سلام ، پاسخگوی سوالات شما هستیم